LPEU/2021/199 COM(2021)169 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Hodnotenie ROZHODNUTIA Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/601 z 15. apríla 2015 o poskytnutí makrofinančnej pomoci Ukrajine

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)169
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/199
Dátum ukončenia procesu: 21.05.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 09.04.2021
Ukončenie štádia: 09.04.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 09.04.2021
Ukončenie štádia: 13.04.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 13.04.2021
Ukončenie štádia: 21.05.2021