LPEU/2021/190 COM(2021)151 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Estónska – EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)151
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/190
Dátum ukončenia procesu: 11.05.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 31.03.2021
Ukončenie štádia: 31.03.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 31.03.2021
Ukončenie štádia: 07.04.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 07.04.2021
Ukončenie štádia: 11.05.2021