LPEU/2021/189 COM(2021)152 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Chorvátsku povoľuje uplatňovať oslobodenie od dane z plynového oleja používaného na prevádzku strojov na humanitárne odmínovanie v súlade s článkom 19 smernice 2003/96/ES

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)152
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/189
Dátum ukončenia procesu: 18.05.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 31.03.2021
Ukončenie štádia: 31.03.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 31.03.2021
Ukončenie štádia: 07.04.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 07.04.2021
Ukončenie štádia: 18.05.2021