LPEU/2021/187 COM(2021)150 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať vo Výbore veľvyslancov AKT – EÚ, pokiaľ ide o zmenu rozhodnutia Výboru veľvyslancov AKT – EÚ č. 3/2016 o Centre pre rozvoj podnikania (CDE)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)150
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/187
Dátum ukončenia procesu: 19.04.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 30.03.2021
Ukončenie štádia: 31.03.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 31.03.2021
Ukončenie štádia: 07.04.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 07.04.2021
Ukončenie štádia: 19.04.2021