LPEU/2021/18 C(2021)171 OZNÁMENIE KOMISIE o európskej iniciatíve občanov „Menšinový balíček – milión podpisov za rozmanitosť v Európe“

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: C(2021)171
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/18
Dátum ukončenia procesu: 04.02.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.01.2021
Ukončenie štádia: 20.01.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 20.01.2021
Ukončenie štádia: 20.01.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 20.01.2021
Ukončenie štádia: 04.02.2021