LPEU/2021/179 COM(2021)145 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore pre produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby zriadenom Dohodou medzi Európskou úniou a Čilskou republikou o obchode s produktmi ekologickej poľnohospodárskej výroby, pokiaľ ide o prijatie jeho rokovacieho poriadku

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)145
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/179

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 26.03.2021
Ukončenie štádia: 26.03.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 26.03.2021
Ukončenie štádia: 31.03.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 31.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)