LPEU/2021/175 COM(2021)141 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV O AKČNOM PLÁNE PRE NAPREDOVANIE EKOLOGICKEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝROBY

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)141
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/175

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.03.2021
Ukončenie štádia: 07.04.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 07.04.2021
Ukončenie štádia: 07.04.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 07.04.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)