LPEU/2021/169 COM(2021)138 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania o dohode medzi Európskou úniou a Angolskou republikou o uľahčení investícií

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)138
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/169

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 23.03.2021
Ukončenie štádia: 23.03.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 23.03.2021
Ukončenie štádia: 26.03.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 26.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)