LPEU/2021/168 COM(2021)134 OZNÁMENIE KOMISIE RADE o stiahnutí návrhu Komisie na rozhodnutie Rady o podpise v mene Európskej únie Protokolu, ktorým sa mení Dohoda o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi (dohoda Interbus) zahrnutím možnosti pristúpenia Marockého kráľovstva [COM(2020) 770 final] a návrhu Komisie na rozhodnutie Rady o uzavretí v mene Európskej únie Protokolu, ktorým sa mení Dohoda o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi (dohoda Interbus) zahrnutím možnosti pristúpenia Marockého kráľovstva [COM(2020) 769 final]

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)134
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/168

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 23.03.2021
Ukončenie štádia: 23.03.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 23.03.2021
Ukončenie štádia: 23.03.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 23.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)