LPEU/2021/165 COM(2021)149 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU podľa článku 294 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o pozícii Rady k prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program Únie pre boj proti podvodom

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)149
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/165

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.03.2021
Ukončenie štádia: 22.03.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 22.03.2021
Ukončenie štádia: 23.03.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 23.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)