LPEU/2021/163 COM(2021)143 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU podľa článku 294 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o pozícii Rady k prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky obranný fond

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)143
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/163

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 19.03.2021
Ukončenie štádia: 19.03.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 19.03.2021
Ukončenie štádia: 22.03.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 22.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)