LPEU/2021/162 COM(2021)146 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU podľa článku 294 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o pozícii Rady k prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o programe Digitálna Európa na obdobie 2021 až 2027

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)146
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Spolugestor: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/162

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 19.03.2021
Ukončenie štádia: 19.03.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 19.03.2021
Ukončenie štádia: 22.03.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 22.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 22.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 22.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 22.03.2021
Ukončenie štádia: 01.04.2021
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 22.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)