LPEU/2021/158 COM(2021)126 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o krátkodobej štatistike v zmysle požiadavky článku 14 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1165/98

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)126
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/158

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.03.2021
Ukončenie štádia: 18.03.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.03.2021
Ukončenie štádia: 19.03.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 19.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)