LPEU/2021/156 COM(2021)127 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Medzinárodnej námornej organizácii na 103. zasadnutí Výboru pre námornú bezpečnosť a na 76. zasadnutí Výboru pre ochranu morského prostredia, pokiaľ ide o prijatie zmien Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov, Medzinárodného kódexu programu rozšírených inšpekcií v rámci prehliadok lodí na hromadný náklad a ropných tankerov, Medzinárodného kódexu pre požiarne bezpečnostné systémy a Medzinárodného dohovoru o kontrole škodlivých antivegetatívnych systémov na lodiach

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)127
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/156
Dátum ukončenia procesu: 26.03.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.03.2021
Ukončenie štádia: 18.03.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.03.2021
Ukončenie štádia: 19.03.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 19.03.2021
Ukončenie štádia: 26.03.2021