LPEU/2021/147 JOIN(2021)6 SPOLOČNÁ SPRÁVA EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Osobitná administratívna oblasť Hongkong: výročná správa za rok 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: JOIN(2021)6
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/147
Dátum ukončenia procesu: 30.03.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.03.2021
Ukončenie štádia: 16.03.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 16.03.2021
Ukončenie štádia: 16.03.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 16.03.2021
Ukončenie štádia: 30.03.2021