LPEU/2021/142 COM(2021)118 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Digitálny kompas do roku 2030: digitálne desaťročie na európsky spôsob

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)118
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Spolugestor: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/142
Dátum začiatku MPK: 02.06.2021
Dátum konca MPK: 02.07.2021
Dátum ukončenia procesu: 09.07.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 10.03.2021
Ukončenie štádia: 25.03.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 25.03.2021
Ukončenie štádia: 29.03.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 29.03.2021
Ukončenie štádia: 02.06.2021
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.06.2021
Ukončenie štádia: 03.07.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 03.07.2021
Ukončenie štádia: 08.07.2021