LPEU/2021/141 *COM(2021)112 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorú má Európska únia zaujať v rade Medzinárodnej organizácie pre tropické drevo v súvislosti s predĺžením platnosti Medzinárodnej dohody o tropickom dreve z roku 2006

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)112
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Určenie gestorstvo sa ešte vyjasňuje v rámci komunikácie s MH SR a MPRV SR.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/141
Dátum ukončenia procesu: 23.03.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 10.03.2021
Ukončenie štádia: 10.03.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 10.03.2021
Ukončenie štádia: 12.03.2021
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.03.2021
Ukončenie štádia: 15.03.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.03.2021
Ukončenie štádia: 16.03.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 16.03.2021
Ukončenie štádia: 23.03.2021
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 23.03.2021
Ukončenie štádia: 23.03.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 23.03.2021
Ukončenie štádia: 23.03.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 23.03.2021
Ukončenie štádia: 23.03.2021