LPEU/2021/140 COM(2021)111 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/92, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti vo vodách Únie a vodách nepatriacich Únii na rok 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)111
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/140

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 10.03.2021
Ukončenie štádia: 10.03.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 10.03.2021
Ukončenie štádia: 11.03.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 11.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)