LPEU/2021/14 COM(2021)6 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v spoločnom výbore EÚ – CTC zriadenom Dohovorom o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987, pokiaľ ide o zmeny uvedeného dohovoru

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)6
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/14
Dátum ukončenia procesu: 05.02.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 13.01.2021
Ukončenie štádia: 13.01.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.01.2021
Ukončenie štádia: 18.01.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 18.01.2021
Ukončenie štádia: 05.02.2021