LPEU/2021/139 COM(2021)110 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o humanitárnej činnosti EÚ: nové výzvy, rovnaké zásady

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)110
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/139
Dátum ukončenia procesu: 08.04.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 10.03.2021
Ukončenie štádia: 15.03.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.03.2021
Ukončenie štádia: 16.03.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 16.03.2021
Ukončenie štádia: 08.04.2021