LPEU/2021/133 C(2021)1372 ODPORÚČANIE KOMISIE týkajúce sa účinnej aktívnej podpory zamestnanosti po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 (EASE)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: C(2021)1372
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Spolugestor: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/133

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.03.2021
Ukončenie štádia: 08.03.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.03.2021
Ukončenie štádia: 11.03.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 11.03.2021
Ukončenie štádia: 24.03.2021
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 11.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)