LPEU/2021/131 COM(2021)105 OZNÁMENIE KOMISIE RADE Rok od vypuknutia pandémie COVID-19: reakcia fiškálnej politiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)105
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/131
Dátum ukončenia procesu: 10.03.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 04.03.2021
Ukončenie štádia: 04.03.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 04.03.2021
Ukončenie štádia: 08.03.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 08.03.2021
Ukončenie štádia: 10.03.2021