LPEU/2021/125 COM(2021)94 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE podľa článku 77 služobného poriadku úradníkov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)94
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/125
Dátum ukončenia procesu: 11.03.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 02.03.2021
Ukončenie štádia: 02.03.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 02.03.2021
Ukončenie štádia: 05.03.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 05.03.2021
Ukončenie štádia: 10.03.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 11.03.2021
Ukončenie štádia: 11.03.2021