LPEU/2021/124 COM(2021)100 SPRÁVA KOMISIE o rokovaniach o prístupe podnikov Únie na trhy tretích krajín v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje smernica 2014/25/EÚ

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)100
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/124
Dátum ukončenia procesu: 16.03.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 02.03.2021
Ukončenie štádia: 02.03.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 02.03.2021
Ukončenie štádia: 05.03.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 05.03.2021
Ukončenie štádia: 16.03.2021