LPEU/2021/123 COM(2021)99 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU podľa článku 294 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o pozícii Rady k prijatiu nariadenia, ktorým sa stanovuje program spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)99
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/123

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 02.03.2021
Ukončenie štádia: 02.03.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 02.03.2021
Ukončenie štádia: 05.03.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 05.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)