LPEU/2021/117 COM(2021)88 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o začatí fungovania spoločného rezervného fondu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)88
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/117
Dátum ukončenia procesu: 15.04.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 26.02.2021
Ukončenie štádia: 26.02.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 26.02.2021
Ukončenie štádia: 03.03.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 03.03.2021
Ukončenie štádia: 15.04.2021