LPEU/2021/116 COM(2021)104 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Estónsku poskytuje dočasná podpora podľa nariadenia Rady (EÚ) 2020/672 na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii v dôsledku výskytu ochorenia COVID...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)104
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/116
Dátum ukončenia procesu: 21.05.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 26.02.2021
Ukončenie štádia: 01.03.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 01.03.2021
Ukončenie štádia: 04.03.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 04.03.2021
Ukončenie štádia: 21.05.2021