LPEU/2021/112 COM(2021)79 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o potravinách a zložkách potravín upravovaných ionizujúcim žiarením v období 2018-2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)79
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/112

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.02.2021
Ukončenie štádia: 25.02.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 25.02.2021
Ukončenie štádia: 02.03.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 02.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 02.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)