LPEU/2021/111 COM(2021)89 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o účasti Únie na Európskom partnerstve v oblasti metrológie, na ktorom sa spoločne podieľajú niektoré členské štáty

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)89
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Spolugestor: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/111
Dátum ukončenia procesu: 26.05.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 23.02.2021
Ukončenie štádia: 03.05.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 03.05.2021
Ukončenie štádia: 06.05.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 06.05.2021
Ukončenie štádia: 26.05.2021