LPEU/2021/110 COM(2021)87 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa zriaďujú spoločné podniky v rámci programu Horizont Európa

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)87
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Dobrý deň, chceli by sme namietať spolugestorstvo MŽP SR. Nakoľko hlavným cieľom navrhovaného nariadenia je podpora spoločných podnikov vo vymedzených oblastiach spolupráce, nevidíme dôvod na spolugestorstvo MŽP SR – toto negestoruje ani jednu z uvedených oblastí. Obehové hospodárstvo z pohľadu biologických materiálov zastrešuje MPRV SR, je potrebné ako spolugestora zapojiť ich. Rovnako je potrebné zapojiť MZ SR (je tam veľká oblasť zdravotníctva).
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/110
Dátum ukončenia procesu: 03.06.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 23.02.2021
Ukončenie štádia: 06.05.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.05.2021
Ukončenie štádia: 10.05.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 10.05.2021
Ukončenie štádia: 10.05.2021
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 10.05.2021
Ukončenie štádia: 11.05.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.05.2021
Ukončenie štádia: 12.05.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 12.05.2021
Ukončenie štádia: 03.06.2021