LPEU/2021/109 COM(2021)77 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o posúdení Dohody o operatívnej a strategickej spolupráci medzi Dánskym kráľovstvom a Európskym policajným úradom

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)77
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/109

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 23.02.2021
Ukončenie štádia: 23.02.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 23.02.2021
Ukončenie štádia: 02.03.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 02.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)