LPEU/2021/107 COM(2021)67 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o štrukturálnej podnikovej štatistike

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)67
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/107

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.02.2021
Ukončenie štádia: 22.02.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 22.02.2021
Ukončenie štádia: 25.02.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 25.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)