LPEU/2021/103 COM(2021)69 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o činnosti výborov počas roka 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)69
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/103
Dátum ukončenia procesu: 09.03.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 19.02.2021
Ukončenie štádia: 19.02.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 19.02.2021
Ukončenie štádia: 23.02.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 23.02.2021
Ukončenie štádia: 09.03.2021