LPEU/2021/101 COM(2021)66 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Preskúmanie obchodnej politiky – otvorená, udržateľná a asertívna obchodná politika

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)66
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/101

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.02.2021
Ukončenie štádia: 22.02.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 22.02.2021
Ukončenie štádia: 25.02.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 25.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)