LPEU/2020/99 COM(2020)108 Návrh ROZHODNUTIE RADY o prijatí doplnkového výskumného programu na obdobie 2020 – 2023 týkajúceho sa reaktora s vysokým tokom neutrónov v Pettene, ktorý má vykonávať Spoločné výskumné centrum pre Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)108
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/99

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.03.2020
Ukončenie štádia: 24.03.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 24.03.2020
Ukončenie štádia: 27.03.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 27.03.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)