LPEU/2020/94 COM(2020)110 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Správa za roky 2013 – 2018 o finančnej situácii systému poistenia pre prípad nezamestnanosti v prospech bývalých dočasných alebo zmluvných zamestnancov a akreditovaných asistentov, ktorí sú nezamestnaní po skončení služobného pomeru v niektorej inštitúcii Európskej únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)110
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/94
Dátum ukončenia procesu: 15.04.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 23.03.2020
Ukončenie štádia: 23.03.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 23.03.2020
Ukončenie štádia: 26.03.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 26.03.2020
Ukončenie štádia: 15.04.2020