LPEU/2020/90 JOIN(2020)7 SPOLOČNÉ OZNÁMENIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Politika Východného partnerstva po roku 2020 Posilnenie odolnosti – Východné part...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: JOIN(2020)7
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/90
Dátum ukončenia procesu: 08.04.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 19.03.2020
Ukončenie štádia: 02.04.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 02.04.2020
Ukončenie štádia: 02.04.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 06.04.2020
Ukončenie štádia: 08.04.2020