LPEU/2020/86 COM(2020)114 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 s cieľom poskytnúť finančnú pomoc členským štátom a krajinám rokujúcim o pristúpení k Únii, ktoré sú vážne post...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)114
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/86
Dátum ukončenia procesu: 06.04.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 13.03.2020
Ukončenie štádia: 23.03.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 23.03.2020
Ukončenie štádia: 26.03.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 26.03.2020
Ukončenie štádia: 03.04.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 26.03.2020
Ukončenie štádia: 06.04.2020