LPEU/2020/83 COM(2020)111 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 95/93 o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách Spoločenstva

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)111
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/83

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 13.03.2020
Ukončenie štádia: 20.03.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 20.03.2020
Ukončenie štádia: 25.03.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 25.03.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)