LPEU/2020/829 C(2020)9660 ROZHODNUTIE KOMISIE o uzavretí Európskou komisiou a predbežnom vykonávaní Dohody medzi vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu o spolupráci pri bezpečnom a mierovom využívaní jadrovej energie a o uzavretí Európskou komisiou v mene Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a predbežnom vykonávaní Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: C(2020)9660
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/829

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 29.12.2020
Ukončenie štádia: 30.12.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 30.12.2020
Ukončenie štádia: 05.01.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 05.01.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)