LPEU/2020/824 COM(2020)853 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa menia rozhodnutia Rady 2003/17/ES a 2005/834/ES, pokiaľ ide o rovnocennosť inšpekcií v teréne a rovnocennosť kontrol metód udržiavacieho šľachtenia odrôd druhov poľnohospodárskych rastlín vykonávaných v Spojenom kráľovstve

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)853
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/824

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 23.12.2020
Ukončenie štádia: 23.12.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 23.12.2020
Ukončenie štádia: 31.12.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 31.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)