LPEU/2020/821 COM(2020)819 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 450/2003 o indexe nákladov práce (INP)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)819
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/821

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.12.2020
Ukončenie štádia: 22.12.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 22.12.2020
Ukončenie štádia: 23.12.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 23.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)