LPEU/2020/818 COM(2020)778 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výmene informácií z registrov trestov medzi členskými štátmi prostredníctvom Európskeho informačného systému registrov trestov (ECRIS)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)778
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Spolugestor: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/818

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 21.12.2020
Ukončenie štádia: 11.01.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.01.2021
Ukončenie štádia: 12.01.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 12.01.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 12.01.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)