LPEU/2020/814 COM(2020)846 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Odporúčania pre členské štáty týkajúce sa ich strategických plánov pre spoločnú poľnohospodársku politiku

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)846
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/814
Dátum začiatku MPK: 05.02.2021
Dátum konca MPK: 18.02.2021
Dátum ukončenia procesu: 03.03.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.12.2020
Ukončenie štádia: 18.12.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.12.2020
Ukončenie štádia: 18.12.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 18.12.2020
Ukončenie štádia: 05.02.2021
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.02.2021
Ukončenie štádia: 19.02.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 19.02.2021
Ukončenie štádia: 03.03.2021