LPEU/2020/81 COM(2020)96 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o hodnotení uplatňovania rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 466/2014/EÚ zo 16. apríla 2014, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)96
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/81

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.03.2020
Ukončenie štádia: 12.03.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.03.2020
Ukončenie štádia: 13.03.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 13.03.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)