LPEU/2020/809 COM(2020)814 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má vyjadriť v mene Európskej únie na šesťdesiatom štvrtom zasadnutí Komisie pre omamné látky v súvislosti so zaradením látok do zoznamov k Jednotnému dohovoru o omamných látkach z roku 1961 zmenenému protokolom z roku 1972 a k Dohovoru o psychotropných látkach z roku 1971

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)814
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/809
Dátum ukončenia procesu: 29.12.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 17.12.2020
Ukončenie štádia: 17.12.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.12.2020
Ukončenie štádia: 18.12.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 18.12.2020
Ukončenie štádia: 29.12.2020