LPEU/2020/803 COM(2020)823 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti v Únii a o zrušení smernice (EÚ) 2016/1148

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)823
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/803

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.12.2020
Ukončenie štádia: 19.01.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 19.01.2021
Ukončenie štádia: 20.01.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 20.01.2021
Ukončenie štádia: 02.02.2021
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 02.02.2021
Ukončenie štádia: 02.02.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 02.02.2021
Ukončenie štádia: 02.02.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 02.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)