LPEU/2020/802 JOIN(2020)18 SPOLOČNÉ OZNÁMENIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Stratégia kybernetickej bezpečnosti EÚ v digitálnej dekáde

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: JOIN(2020)18
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Spolugestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/802
Dátum ukončenia procesu: 22.01.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.12.2020
Ukončenie štádia: 23.12.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 23.12.2020
Ukončenie štádia: 31.12.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 31.12.2020
Ukončenie štádia: 22.01.2021