LPEU/2020/796 COM(2020)825 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o jednotnom trhu s digitálnymi službami (akt o digitálnych službách) a o zmene smernice 2000/31/ES

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)825
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/796
Dátum začiatku MPK: 07.04.2021
Dátum konca MPK: 20.04.2021
Dátum ukončenia procesu: 26.07.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.12.2020
Ukončenie štádia: 02.02.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 02.02.2021
Ukončenie štádia: 05.02.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 05.02.2021
Ukončenie štádia: 07.04.2021
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.04.2021
Ukončenie štádia: 21.04.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 21.04.2021
Ukončenie štádia: 26.07.2021