LPEU/2020/795 *COM(2020)842 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o súťažeschopných a spravodlivých trhoch digitálneho sektora (akt o digitálnych trhoch)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)842
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia:
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/795
Dátum začiatku MPK: 30.03.2021
Dátum konca MPK: 15.04.2021
Dátum ukončenia procesu: 26.07.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.12.2020
Ukončenie štádia: 04.02.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 04.02.2021
Ukončenie štádia: 08.02.2021
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.02.2021
Ukončenie štádia: 08.02.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.02.2021
Ukončenie štádia: 10.02.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 10.02.2021
Ukončenie štádia: 30.03.2021
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.03.2021
Ukončenie štádia: 16.04.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 16.04.2021
Ukončenie štádia: 26.07.2021